Komunikacijska oprema i mreže

U ponudi imamo svu moguću komunikacijsku opremu, uključujuči opremu za žične i bežične računalne mreže, žičnu i bežičnu telefoniju, IP teleofniju i radiokomunikacijsku opremu za manji, srednji i veći domet.

Od radiokomunikacijske opreme, tu su kratkovalni uređaju za bazne postaje, VHF i UHF repeateri, DMR repeateri te VHF i UHF bazne stanice, mobilne stanice i ručne stanice.